LOGO_Positive Experiencing

Meer diepgang in
je geloofsleven

Zoek je naar meer diepgang in je gebeds- en geloofsleven? Speciaal voor gelovigen is Prayerfulness ontwikkeld. Het is de toepassing van de vaardigheden van Feltsensing op gebed en het innerlijk doordenken en doorleven van de verhalen en leefregels uit Torah: de eerste vijf Bijbelboeken waarin Hij rechtstreeks tot ons spreekt, waarin Hij je wil inspireren om stil te staan bij je eigen ervaringen en gevoelens, om daar vanuit de dingen te doen die Hij bedoelt heeft voor jouw leven.

Feltsensing laat zien dat ieder vervelend gevoel ook unieke en vernieuwende Levenskracht in zich heeft die je in de juiste richting verder laat komen.

God heeft je al voor je geboorte zijn Torah, Zijn Waarheid meegegeven. Door Prayerfulness kun je dit in je lijf bij jezelf opmerken en je eigen maken.

Besef de aanwezigheid van YHWH

Prayerfulness biedt ondersteuning aan wat je van binnenuit voelt en beseft over God, jezelf, anderen en je situatie. De vaardigheden  richten zich op het laten vormen van een innerlijk besef, dat wijs en betekenisvol is.

Het betrekt dit innerlijke besef ook op Torah, de verhalen en leefregels In de Bijbel met betrekking tot het kennen van God. Prayerfulness helpt je om één te zijn in jezelf en om God te ervaren als één (Adonai Echad).

Prayerfulness helpt ons om nederig de Messias in ons te laten zien aan onze omgevingen. Deze video laat door middel van dans op creatieve manier de betekenis zien van Prayerfulness.

Open groep in Klooster Nieuw Sion

PositiveExperiencing organiseert in samenwerking met Klooster Nieuw Sion in Diepenveen (bij Deventer), Vulikerweg 6, de open groep Prayerfulness. Deze komt in 2023 op de zondagen 2 april, 30 april, 21 mei en 11  en 25 juni op bij elkaar van 14.00 uur tot 17.15 uur. Deze bijeenkomsten kunnen ook los van elkaar bezocht worden. Nieuw Sion staat voor het dichter bij God zijn, dichter bij jezelf, de medemens en de natuur. Prayerfulness staat voor gebed vanuit je diepere besef van het leven en voor de spirituele levensstijl vanuit Torah (de eerste vijf boeken in de Bijbel).

In de open groep wordt geoefend met de vaardigheden van Prayerfulness. Kijk voor meer informatie en opgave op de website van Nieuw Sion.

Seminars over Prayerfulness

Op vrijdag 1 september 2023 start er een serie van 10 seminars over Prayerfulness in Hardenberg met maximaal 10 deelnemers. We komen één keer in de 14 dagen samen van 19.30 uur tot 22.00 uur. In dit seminar gaan we als groep dieper in op de vaardigheden van Prayerfulness. In deze seminarreeks leer je om diepgaand te luisteren naar jezelf en naar een lijfelijk gevoeld besef van Wijsheid.

We zoeken in Torah naar voorbeelden van ‘de Levenskracht die echt verder helpt’, waarbij we ook de belevingsgerichte vaardigheden aanwenden. Er wordt in de Online Leeromgeving van PositiveExperiencing studiemateriaal aangereikt en er wordt tijdens en tussen de bijeenkomsten geoefend in tweetallen.

De bijeenkomsten zijn vooral gericht op het oefenen met de vaardigheden en het begeleiden van iemand anders in Prayerfulness.