LOGO_Positive Experiencing
Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 500,00

Vooraf: Bij deze e-training horen een aantal gratis individuele begeleidingsgesprekken, Face-to-face of via Zoom, Skype of WhatsApp-video.

Veel van mijn studenten en cliënten worstelen met het aangeven van gezonde grenzen. Een paar maanden geleden ben ik begonnen met het maken van een e-training die niet alleen over gezonde grenzen zou gaan. Ik heb een tijd van alles erover gelezen, totdat ik dit ook binnen mijn eigen filosofische denkkaders kon helder maken en verder ontwikkelen. De e-training behelst 21 oefeningen, elke dag een nieuwe, om gezonde grenzen te realiseren. Toen ik die e-training creëerde, besefte ik steeds meer dat het hebben van gezonde grenzen zoveel samenbrengt van wat belangrijk is aan emotionele genezing en persoonlijke groei.

Gezonde grenzen gaan over:

  • jouw waarde als persoon
  • je recht op jouw eigen stem
  • je eigen behoeften en waarden
  • je onderlinge connecties met andere mensen
  • en zoveel meer

Een gezonde grens is flexibel, niet rigide en kan rekening houden met verschillende factoren, zoals: Wat zijn mijn waarden en behoeften? Wat voor soort relatie is dit? Hoe moeten we in de toekomst verbonden blijven?