LOGO_Positive Experiencing

Naar binnen begeleiden

ALS JE PASTORANT VAN TE VOREN EEN THEMA HEEFT AANGEGEVEN 1 minuut versie: Maak nu even de tijd om met je aandacht in je lijf te komen… Ga na hoe je lijf contact maakt met waar je op zit…Laat je dragen en kom hiermee tot rust… Voel je adem naar binnen en naar buiten stromen… Door je […]

Grenzen eigen maken met Feltsensing

Vooraf: Bij deze e-training horen een aantal gratis individuele begeleidingsgesprekken, Face-to-face of via Zoom, Skype of WhatsApp-video. Veel van mijn studenten en cliënten worstelen met het aangeven van gezonde grenzen. Een paar maanden geleden ben ik begonnen met het maken van een e-training die niet alleen over gezonde grenzen zou gaan. Ik heb een tijd […]

Verder komen met moeilijke gevoelens

In deze e-training staan je gevoelens centraal. Wat zijn gevoelens? Hoe ontstaan ze? Hoe kunnen we gevoelens in onszelf opmerken en deze de juiste manier van benadering geven? Feltsensing helpt om gevoelens niet weg te hoeven stoppen of te rationaliseren (=over gevoelens praten, maar niet door middel van een directe innerlijke relatie met hetgeen wat […]

Feltsensing – e-training

In 17 lessen krijg je informatie en oefeningen over Feltsensing aangereikt. Bij de meeste lessen is een audio-oefening en een opdracht om je bevindingen bij te houden. Bij deze e-training horen ook een aantal begeleide Feltsensingsessies (via Zoom of face-to-face). De (lage) kosten hiervan zijn in overleg. Deze e-cursus helpt je op een gestructureerde manier […]

Anders omgaan met je gevoel

In deze gratis e-training krijg je handvaten om door middel van taalgebruik anders om te gaan met uitdagende gevoelens. Er zijn vijf lessen met vijf video’s. Het is ook mogelijk om na de vijfde les je te laten begeleiden in een sessie waarin de vaardigheden van Feltsensing worden gehanteerd. Deze sessie kost €25,00 (een zeer […]