LOGO_Positive Experiencing

Feltsensing is gestructureerde aandacht

Wil je graag meer stil komen te staan bij jezelf om tot rust komen, om alles op een rijtje zetten, om alles opnieuw gaan zien…? Maar hoe doe je dat dan?

Veel mensen weten niet hoe ze echt moeten stilstaan bij zichzelf. Ze blijven maar bezig. Ze worden gemakkelijk slachtoffer van stress. Soms moet het lijf aan de noodrem trekken in de vorm van een burnout.  Feltsensing biedt een beter alternatief waarbij je stil komt staan bij jezelf op een manier waarbij je al je onrust, onzekerheid, stemmingen voor je neer kunt zetten zonder er door overweldigd of verlamd te worden. Feltsensing biedt ruimte voor verwerking en psychische en spirituele groei, want in Feltsensing heb je open, vriendelijke en radicale accepterende aandacht voor dat wat je in psychisch opzicht bezig houdt.

Je hoeft Feltsensing niet alleen toe te passen in moeilijke momenten als je echt ergens mee zit. Ook op andere momenten kan Feltsensing enorm stimulerend werken! Centraal in Feltsensing staat de felt sense. Da’s een ‘raar gevoel’ vanbinnen. Je weet in eerste instantie niet wat dit is. Maar als je goed observeert merk je dat dit niet niks is; het is ook geen lichamelijke klacht. Als je er op de goede manier contact mee maakt, zoals in Feltsensing, dan zal je merken dat het je iets duidelijk wil maken. Misschien herken je het ook wel.  een tiener vertelt mij dat hij dit ‘het hoe-moet-ik-dat-nou-zeggen gevoel’ noemt. Ik zeg ook wel eens dat dit een veelzeggend gevoel is. Of is het misschien beter dit een veelzeggend besef te nomen?

Feltsensing helpt het fijngevoelige besef in de felt sense te ontwaren, op te merken, te benaderen en te verwoorden. Je ontdekt dan nieuwe perspectieven die verandering bewerken die je op een creatieve manier verder brengen in het leven. Het kunnen hanteren van de vaardigheden van Feltsensing maakt je psychisch sterker, stabieler, effectiever en creatiever. De felt sense is een alomvattend gevoel over iets van jezelf of over iets in je leven of omstandigheden. Het is een impliciet gevoeld besef, heel scheppend. Waar komt dit impliciete vandaan?

De felt sense is een méér dan lijfelijk gevoel. En het gaat dieper dan intuïtie. Het wil je op positieve wijze iets duidelijk maken. Het begint als een vaag gevoel ergens in het midden van je lijf. Vaak heeft dat gevoel ook een wat onrustige kwaliteit. Je hoort jezelf dan zeggen: “Er is iets”. Je begrijpt het verstandelijk gezien eerst niet. Maar door bij dit lijfelijke gevoel stil te staan wordt het steeds duidelijker. Bij de felt sense komen langzamerhand verwoordingen van het steeds duidelijker wordende lijfelijke gevoel, in de vorm van metaforische beelden, woorden en herinneringen. En de felt sense heeft zeker ook een emotionele kant. Het is daarom altijd goed om de volgende suggestie aan te reiken: “heeft dit ook een emotionele kant?” Emoties lijken soms akelige of moeilijke emoties, maar in Feltsensing worden ze vaak heel snel uitdagende emoties.

Feltsensing legt een spirituele basis in je ziel. Zonder te gaan zweven ga je ontdekken dat je een eeuwige basis hebt voor dit leven. Je hebt een innerlijke veiligheid waarvan uit je een innerlijke relatie kan aangaan met je ware zelf en ook met de traumatische herinneringen en uitdagende emoties. In deze basis kom je niet alleen je authentieke zelf tegen, maar ook je wijsheid en je Levenskracht. Feltsensing roept impliciete, startende ervaringen op, die vaak in een vaag lijfelijk  gevoel met een zich vormend besef beginnen. Door dit te doorvoelen wordt het steeds meer een expliciet besef, dat duidelijk omschreven kan worden. Vaak krijg ik de vraag of YHWH, de God van Israël en de Bijbel te koppelen is aan dit impliciete? Ja! Maar natuurlijk is Hij ook meer dan het impliciete.

Feltsensing legt de basis om van je psychische en psychosomatische klachten af te komen. Feltsensing helpt je bij innerlijke blokkades zoals negatieve zelfkritiek, het schept nieuwe mogelijkheden als je je ‘leeg’ voelt vanbinnen. Angsten, depri-gevoelens en woede worden anders benadert, wat deze gevoelens uit het isolement haalt en verwerking mogelijk maakt. Feltsensing zorgt ervoor dat je met deze ‘moeilijke’ of ‘akelige’ (ik noem het veel liever ‘uitdagende’) gevoelens niet in paniek, woede of depressie terecht komt. Feltsensing heeft een speciale stijl van aandacht voor wat er in je leeft waarmee je veilig kan doordringen tot het diepste van je je bestaan. Wat eerst voor jezelf gespannen, onrustig en bedreigend was, krijgt in Feltsensing de juiste manier van aandacht. Wat zich eerst in het isolement voelde, voelt zich nu veilig, opgemerkt en gehoord. Als je in therapie wil gaan is het leren van de vaardigheden van Feltsensing een bijzonder goede basis om met je psychische klachten bezig te gaan. Feltsensing is namelijk een wetenschappelijk bewezen vorm van pre-therapy, die ervoor zorgt dat de therapie beter verloopt.

Toegang tot een diep en wijs besef van het leven
Wanneer mensen de vaardigheden van Feltsensing toepassen, dan ze verschaffen ze zich toegang tot een diep en wijs besef. De vaardigheden kan je op een nuchtere en fijngevoelige manier aanwenden. De vaardigheden van Feltsensing leren je om echt contact met jezelf te hebben en ook met anderen. Samen bezig gaan met de vaardigheden van Feltsensing geeft een wezenlijke verbondenheid. Waar zovelen met Mindfulness bezig zijn, zou ik hen willen zeggen: Feltsensing werkt beter en gaat dieper! Bovendien kan je samen met een vriend of vriendin samen Feltsensing bezig gaan, wat leuk is en enorm stimulerend. Je maakt dan ook snel de begeleidingsvaardigheden voor Feltsensing je eigen.

Feltsensing is verbonden met de filosofie van het impliciete. Het is een zogenaamde ‘open source filosofie’, wat wil zeggen dat er vanuit gegaan wordt dat iedereen kan nadenken, aanvoelen, z’n eigen mening kan vormen en z’n kennis duidelijk kan maken aan anderen en deze in praktische zin kan aanwenden. Iedereen kan met Thinking at The Edge z’n kennis en wijsheid verder ontwikkelen en op deze  z’n eerste persoons filosofie ontwikkelen. Mensen die zich de vaardigheden van Feltsensing en Thinking at The Edge hebben eigen gemaakt vertellen op hun eigen manier hoe zij het leven zien en ervaren en doen de dingen vanuit de felt sense. Op deze manier leven zij vrijer en tegelijkertijd in meer verbondenheid met anderen.

Je kan een korte introductie vinden over een deel van Feltsensing in de gratis e-training ‘Anders om met je gevoel’. Deze uit 5 korte lessen (in 5 dagen) leert je met een ander gebruik van taal op te merken wat er in je leeft qua gevoelens, gedachten en gedrag. Deze training is gebaseerd op bevindingen van uit de neuropsychologie en de experiëntiële wetenschap. Tijdens deze e-training wordt ook een sessie aangeboden om onder begeleiding bezig te gaan met Feltsensing. Op deze manier kan je bij jezelf nagaan of Feltsensing echt iets voor je is.

In de Basistraining ‘Feltsensing leren’ leer je op gestructureerde en gedisciplineerde wijze de grondbeginselen. PositiveExperiencing werkt met ‘blended learning’. In de Online Leeromgeving zijn 17 lessen en evenzoveel audio-oefeningen met betrekking tot Feltsensing. Maar het belangrijkste zijn 10 face to face sessies (of via Zoom) waarin je onder begeleiding Feltsensing je eigen kan maken. Het is een e-training die je helpt om iedere dag en zo nodig in iedere situatie de vaardigheden van Feltsensing toe te passen.

Bij voldoende aanvraag is het ook mogelijk een Basistraining Feltsensing op locatie te volgen. In een groep leer je vaak net iets meer, omdat je samen oefent en ook bij de Feltsensingsessies van anderen kan zijn en bij de evaluatie van de vaardigheden betrokken bent. Heb je hier belangstelling voor laat dit mij dan per e-mail weten.

Na de basistraining zijn er een drietal vervolgtrainingen waarin dieper op specifieke onderwerpen wordt ingegaan. Training twee heeft als thema ‘Verdieping in Feltsensing’ (richtingwijzers voor je ziel); Training drie en vier gaan over ‘Begeleiden van Feltsensingprocessen bij anderen’ (vakkundig bezig zijn); en ‘Omgaan met blokkades bij anderen’ (de blokkade is de beste manier om je in Feltsensing op te richten).

In de online leeromgeving vind je nu al de challenge ‘Grenzen aangeven’. In 26 dagen krijg je 21 vlogs toegestuurd die allemaal te maken hebben met het thema ‘Grenzen aangeven’. Aan het einde van iedere vlog is er ook een gevoelsoefening en een opdracht. Eerder deelnemers die deze challenge hebben gevolgd geven aan veel vrijer en bewuster om te gaan met het aangeven van grenzen.

Facebook
Twitter
LinkedIn